Det indiske skolesystem

Det indiske skolesystem

Boernene gaar paa to forskellige skoler. Halvdelen paa en kannada (det lokale sprog) skole og den anden halvdel paa en engelsk skole. De gaar i skole seks dage om ugen, hvor loerdag dog kun er en halv skoledag. En skoledag er fra kl 10 til kl 16. Naar man ved det, skulle man tro, at med saa meget undervisning burde de vaere ekstremt kloge. Hvad vi dog ikke vidste i starten var, at mindst en dag om ugen er der helligdag, festival eller ogsaa vaelger boernene blot paa skift at pjaekke af ukendte aarsager. I denne uge var mandag children’s day og i sidste uge fejrede vi vist nok geden en af dagene. Indiens foerste praesident, som var frihedskaemper, oenskede, at man skulle fejre boern paa hans foedselsdag. Bare lidt bonusinfo. Paa children’s day var vi med boernene i skole og saa flere af boernene danse og synge. Nogen var bedre end andre. Vores egen kommende bollywood stjerne Bosuar var selvfoelgelig endnu engang helt fantastisk.

Children’s day. Den aeldste dreng paa boernehjemmet Anuj staar bagerst i fint hvidt toej. God var han ikke, men han forsoegte at efterligne de andre saa godt han kunne.

Selvom halvdelen af boernene gaar paa engelsk skole betyder det ikke, at de er meget bedre til engelsk. Det undrede os lidt i starten, for da vi kiggede i Anuj’s (6. klasse) bog, saa var baade fysik, biologi, matematik og samfundvidenskab paa engelsk. Noget af det var endda saa svaert, at vi lige skulle laese saetningerne to gange, foer vi forstod det. Alligevel forstaar drengen ikke ord som tomorrow og naar vi siger ‘why?’ bliver det altid besvaret med ‘yes!’. Svaret paa, hvorfor boernene paa trods af flere aars skolegang, stadig ikke kan noget engelsk, fandt vi deres lektier. Vi havde forventet hjemmefra, at vi skulle bruge meget tid paa at hjaelpe boernene med lektier, men som det ser ud nu, har vi problemer med, hvordan vi kan hjaelpe. Hos de mindste boern har laereren skrevet to kladdehaeftesider med engelske ord som overskrift. Boernene skal saa gentage dette ord minimum 10 gange. Vi har proevet at spoerge om, de ved hvordan ordet udtales eller hvad det betyder. Men ofte faar vi et illa (nej) tilbage. Udbyttet: De laerer at stave til ord, de ikke kender. For de stoerre boern er det lidt anderledes. Deres laerer skriver nogle spoergsmaal i deres kladdehaefte og barnet skal derefter finde svaret i teksten i deres bog og skrive et stykke direkte af. Udbytte: De spilder deres tid.

Kannadaskolen ligger i det kvarter, der er mest slumlignende i denne by. Udefra ser skolen ikke ud af meget, der er ikke andet end grus og sten i skolegaarden. Inden for i klasselokalerne er den dog rigtig hyggelig. Paa trods af at boernene sidder paa gulvet ved undervisningen, saa er lokalerne store og lyse. Paa vaeggene haenger der billeder og tegninger med alfabetet. Laererne er alle sammen kvinder og rigtig flinke. Foerste dag vi kom blev vi budt paa chaite og en anden gang fik vi lov til at deltage i undervisningen. Det gik dog mest op i leg og sang og vi maatte naermest flygte fra boern, som ville have vores autografer.

Engelskskolen er meget anderledes. Det er en privatskole, men paa trods af dette er de mindste klasselokaler kun 4kvm og de fungerer samtidig som gang til de naeste lokaler. Paa denne skole har de tilgengaeld baenke og borde. Det er som at traede ind i skolemuseet i Koebenhavn. Her er baenke og en tavle og kun et lille vindue. Og det er alt. Vaeggene er slidte i en underlig groen farve, som passer til deres skoleuniform. I skolegaarden er der et volleynet, men det bliver ofte taget ned, saa der er plads til at spille cricket. Vi blev inviteteret til et moede med rektoren, hvilket var meget hyggeligt, indtil han forlangte penge af os. Vores boern betaler aabenbart ikke de 150Rs (18kr) pr maaned for at gaa i skole. Men det oenskede han at lave om paa. Jeg ved ikke om de tror, at Danmark flyder med penge, for da vi forklarede ham, at Cath og jeg ikke fik loen for at vaere her, saa sagde han, at vi bare kunne skaffe pengene fra Danmark. Saa var samtalen ikke saa hyggelig laengere.

Morgensamling paa engelsk skolen.

Shanti i engelsk skole

Varun og Shankar i engelsk skole. Det her er det stoerste klaaselokale og undtagelse, hvor der faktisk er billeder paa vaeggene.

Der findes sikkert skoler i Indien, hvor standarden er hoejere. Hvad vi har hoert fra de andre volontoerer her, saa virker det som om, at vores er langt mere fattigt, end hvor de er. Jeg haaber i hvert fald, at skolesystemet forbedres lidt de kommende aar. Det ville det ikke tage skade af.

Min skole: En typisk eftermiddag. Jeg sidder i en af to stole paa boernehjemmet. Boernene og lederen, Galeppa, har jeg beordret til at staa med hovedet mellem benene, mens jeg taeller til 100 :) Faktisk skal ungerne af og til staa med hovedet mellem benene. En alternativ form for afstraffelse?

Comments are closed.